FANDOM


Chào mừng mọi người đã đến với wiki về vũ khí. Đây là là wiki tổng hợp tất cả thông tin về các loại vũ khí có thật ngoài đời cũng như trong các phim, anime, trò chơi điện tử...

Wiki này cũng đăng thông tin về các phim, anime, trò chơi điện tử... đặc biệt là các tác phẩm có sự xuất hiện của các loại vũ khí đang được đề cập nhưng sẽ không đi vào chi tiết như spoiled mà chỉ đi vào chi tiết phát hành. Ngoài ra Wiki này sẽ không dùng tên dịch mà chỉ dùng tên gốc.

Với các loại súng thì việc phân loại sẽ theo hệ thống phân loại quốc tế đa dạng dễ phân biệt như maschinenpistole, sturmgewehr, LMG, MMG... việc chọn tên sẽ theo nước nào được công nhận phát minh ra chủng loại đó. Đặc biệt, không thảo luận so sánh phân loại Việt với phân loại quốc tế như tiểu liên là maschinenpistole hay sturmgewehr; hay trung liên là LMG, MMG hay universal maschinengewehr... do wiki này không sử dụng phân loại Việt và việc dịch các tên phân loại đó có nghĩa gì cũng không phải là chức năng của wiki này mà chỉ ghi nhận thông tin về phân loại đó.

Hiện tại đã có 25 bài trên wiki này.